Shearing Day

Shearing Day


© Gordon Muirhead 2013